Trädgårdsarbete

Klättring squash

Squash är en gröda som ger en bra skörd även med minimal vård. Det viktigaste att göra före plantering är att välja rätt plats för avstigning och förbereda marken. Nu erbjuder den agroindustriella marknaden ett stort antal sorter, som skiljer sig åt i producentens, producentens, utseende, egenskaper och egenskaper hos frukterna, liksom utseendet på själva växten. I denna artikel kommer vi att presentera dig för sorter av kucchini klättring typ.

Squash - mycket friska grönsaker. De ger kroppen vitaminer, oavsett den valda och planterade sorten. De behöver inte särskild vård för sig själva, men de har höga smakegenskaper. Detta är särskilt märkbart när man använder klättringskvashor.