Konstruktion

Bearbetar växthus från phytophtoras på hösten

Behandling av sjukdomar är den viktigaste processen i förberedelse före vinterns växthus. Att bearbeta ett växthus från phytophthora på hösten är mycket viktigt att få nästa år en full grödor, inte skadad av sjukdomar. Du kan göra sådan behandling på flera sätt, men det finns grundläggande regler som måste följas.