Blommor

När att transplantera iris under hösten

De tider då iriser var slumpmässigt planterade runt trädgården tomter i små grupper eller blomsterbäddar är långt borta. Nu försöker vissa blommodlare inte bara växa så många sorter av dessa blommor som möjligt, men planerar också noggrant sin plats i enlighet med tidpunkten för blomning, planthöjd och underhållsregler. Alla dessa faktorer beaktas vid upprättandet av en mängd olika blomsterarrangemang, alpinrutschbanor och dekorativt landskapsdesign. Iris är den bästa passformen för detta ändamål. Kanske är det därför ofta valt som en komponent för design av vårblommar och blomsterbäddar. Och med god anledning. Trots att den blommar kort, men i motsats till många blommor av sin extraordinära form, bibehåller bladen perfekt en grön, rik färg fram till hösten. Tidig transplantering av iris under hösten är nyckeln till vackert designade blomsterträdgårdar.

slutsats

Som du kan se, att bry sig om iris på hösten är en snap. Kanske är det av den anledningen att de ofta kan hittas på blomsterbäddar i daghem och skolor. Trots allt är blommande iris ofta associerade med den sista klockan och början på sommarlov.