Trädgårdsarbete

Gurka för saltning och konservering självbestämd

Självhärdade sorter av gurkor för öppen mark och växthus efter förfall är indelade i tre grupper:

  • Tidig modning
  • mitten;
  • Det är sent.

Tuberösa tjockfinniga frukter med tjockt kött och svarta koniska fibrer på huden är lämpliga för saltning och konservering.

Tidig mogna sorter

Varianter av gurkor med en växtsäsong före frukten 40-45 dagar tillhör gruppen av tidig mogning.

Högavkastande sort "Siberian Salt"

Sibirisk Salt, en hybridsocker av gurka som inte kräver pollinering, är lämplig för betning och konservering. Gurkaplantor eller frön planteras i växthuset och öppna marken under filmbeläggningen när marktemperaturen når 15 grader. Planteringsdjup upp till 1,5 cm. Produktiviteten ökar i varma sängar med lätt jord. Vattning är önskvärt två gånger om dagen tidigt på morgonen och på kvällen efter att värmen har fallit.

Aktiv fruktning av "Siberian Salt" börjar sex veckor efter utseendet av de första bladen ovanför markytan. Fruktjuvarier på fransar arrangeras i grupper. Smågröna gurkor växer inte ut. Den optimala storleken på gröna är 6-8 cm. Smak utan bitterhet, genomsnittlig fruktvikt 60g. Produktivitet till 10 kg från en lash. Den tetraedriska formen av betande gurkor är nära cylindrisk.